CacTus

/ˈkæktəs/ (n) cây xương rồng

cactus
@ Cac Tu S > các tù nhân (CacTu) khát quá nên vắt cây xương rồng thật mạnh (chữ S) để lấy nước uống!
@ cac ~/cát/; tu ~ tu nước; s (số nhiều) > có một loài cây mọc trên cát (cac) mà vẫn tu (tu) được một đống nước (tus), đích thị là cây xương rồng ^^!
@ Ca CT -S > rễ xương rồng Cắm Càng Thật Sâu nó càng hút được nhiều nước :)
# Cactuses have thick stems to store water.

Comment ý tưởng của bạn...

8 Comments on "CacTus"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

cac- cắt , tu- từng : Cây xương rồng muốn ăn thì phải CẮT TỪNG lát ra y như hình chữ S đó ! Bụp thôi ^^

Long Nguyễn
Guest

@các tu sĩ(cactus) đang tu luyện cho một cái cây xương rồng biết nói, cử động như con người

UP Rich
Guest

how do i remove cactus thorns from my hand?

Brave Goo
Guest

các tú bà ăn xương rồng

Kim Anh
Guest

C C T S :Cá Cua Tôm Sò đang bàn kế nhổ hết gai của cây xương rồng ( để khi ăn không bị xóc họng)

Anny Hồng Thắm
Guest

Cactus:  CcCTuS

Chú Chẻ Trung  Sì-tin thích chơi xương rồng.

We can find cactus is almost distributed in  the desert.

 

 

DINH HUU KHANH
Guest

@ Các Thày Tu hút nước của cây Sương Rồng để đi qua sa mạc.

Andrena
Guest

@Cac+Tu+S= Các (cac) tân tú (tu) của đất nước hình chữ S trên đấu trường quốc tế như câu xương rồng giữa hoang mạc ( Việt Nam muôn năm ^^ )

wpDiscuz