cable

cable n. /’keibl/ dây cáp

cable

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "cable"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

cable(Cây -Bồ)Bồ của bố lấy dây cáp mắc vào cây ở với Bố

nguyentanloc
Guest

CÁ mập  tự tử Bơi LÊn cắn ”dây cáp” để giảm bùng nổ dân số cá

Huyền Anh
Guest

@cable #Cây của Bồ bị mắc vào Dây Cáp

nguyentanloc
Guest

CÁ mập cắn CÁP Bị bắt là phi LÊ

Hacao
Guest

(cây bồ) cái cây bị bổ nên phải lấy cái Dây Cáp treo nó lên

wpDiscuz