but

but conj. /bʌt/ nhưng

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "but"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

bạn khóc Bụt(but) hiện lên nhưng không nói gì lại biến mất ><

Long Nguyễn
Guest

I’m smart , but I’m very carelessly

Vi Dang
Guest

@ không NHƯNG nhị gì cả, thà ‘BẮT’ nhầm còn hơn bỏ sót >”<

wpDiscuz