bus stop

bus stop /bʌs stɔp/ n. trạm xe buýt
# You can take a bus at any bus stop.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "bus stop"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bao Bánh
Guest

@Chiếc Bát(bus) tên Si(s) đã lọt top(top) 3 chiếc bát đẹp nhất và được in hình ở <trạm xe buýt>

#bus stop love

wpDiscuz