BuFFaLo

/ˈbʌfələʊ/(n) con trâu

@Bu- bụng , FFa- phệ, Lo-làng : con gì bụng phệ giúp làng giúp xóm là con TRÂU.
#Every day, he leads the buffalo to the field for work.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "BuFFaLo"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Xuan Hoa
Guest

BFFL:   bac ba phi fan lớn luôn gắn liền con trâu

Akashi Satoro
Guest

‘BA’  ăn ‘PHỞ’ ‘LÂU’, làm CON TRÂU phải đợi lâu :)

mini bibi
Guest

@B_FF_L_ : bác nông dân BFF Luôn với con trâu mộng.

wpDiscuz