brush

brush /brʌʃ/ v. đánh; chải (răng)
# Do you brush your teeth every day?

brush

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "brush"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Bạn(b) ru(ru) con ngủ nha,mk lấy sh(sh) đi ri mua bàn Chải răng nha

NgoHongNhung
Guest

@B..USH; Tổng thống BUSH cúng đánh răng như mọi người ^ ^

#after brush, I see and smile with myself in the mirror ^ ^

wpDiscuz