brand

brand n. /brænd/ nhãn (hàng hóa)

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "brand"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Brave Goo
Guest

p mình thích áo mưa(rand~rain) nhãn linkinpark

theringofhell
Guest

@brnd Bắt Ruồi Nên Dùng tay mà bắt. Xong nhán dãn vào từng con phân biệt cho dễ.

#Which brand of toothpaste do you use?

wpDiscuz