bottom

bottom n.; adj. /’bɔtəm/ phần dưới cùng; thấp nhất; cuối; cuối cùng

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "bottom"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
NhokCon
Guest

cho bột tôm vào cuối cùng khi nấu canh thì canh sẽ không bị nồng

5nam0chin
Guest

hay quá! bột tôm, bột tôm. haha

wpDiscuz