both

both det.; pron. /bouθ/ cả hai

both

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "both"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

Bồ(BO) không định thở(TH) bằng cả hai lỗ mũi à?

# Yes, both of you, go out of the class! >”<

Bao Bánh
Guest

@<cả hai> cái bóp(both) đều đẹp

#with both hands

Long Nguyễn
Guest

BỐ phân THành 2 rồi ư mà cả hai đều giống nhau thật

Nguyễn Hà Nam
Guest

cả hai tai phải nhét BÔng vì âm Thanh quá lớn

O'star Lee
Guest

# You get the best of both worlds ( From this film: Hannah Montana)

wpDiscuz