borrow

borrow v. /’bɔrou/ vay; mượn

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "borrow"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

~ bo râu ~ Bé BO mọc RÂU nên phải mượn tạm dao cạo râu của bố.

# Can I borrow some money from you?

pham anh
Guest

@ bố buồn rầu vì suốt ngày phải đi vay mượn tiền.

Ocean
Guest

Tôi nghèo đến nỗi, BÓ RAU cũng phải mượn tiền để mua.

wpDiscuz