blindman’s bluff

blindman’s bluff /ˈblaɪndˌmænz ˈblʌf/ n. trò bịt mắt bắt dê
# I like playing Blindman’s bluff with my friends. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz