blankly

blankly adv. /’blæɳkli/ ngây ra; không có thần

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz