BioLogy

/baɪˈɒlədʒi/ (n) sinh vật học

biology
@ Bio ~ Buy; Log : gỗ; Gy ~ Gì > Mua Gỗ làm Gì? vì tôi là nhà sinh vật học mà!
# The book deals with human biology.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "BioLogy"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

bi- béo, o( tròn ), lo- là, gy- gái: Béo tròn là gái sinh vật học :)

trunglevan89
Guest

BỊ O LO GỲ, sinh vật học thôi mà, học lại cho chắc.
BỊ Ông LO lắng cho việc học môn sinh nên ông GỲ cho khi nào giỏi mới thôi (MOD)

Yến
Guest

@ BaI O lO Gy : bai nhé gà ó lơ mơ ăn gạo của dỳ 

thuyduong
Guest

bị ho lo gì đã có thuốc sinh vật học

wpDiscuz