BioLoGiCaL

/ˌbaɪəˈlɒdʒɪkəl/ (a) thuộc sinh vật học

biological
@ B L G C L > Bò Lợn Gà Cá Lươn… đều thuộc sinh vật học hết đúng không nhỉ?
# Eating is a biological necessity!

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz