betting

betting n. /beting/ sự đánh cuộc

betting

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "betting"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

Tôi đánh cuộc rằng, cuộc thi này anh sẽ về bét( bad). Not good

belieberpotato
Guest

đánh cược chứ bạn?

Hoàng Anh
Guest

@ tao với mày đá PEG ~/bet/ đi, (đánh cuộc) coi đứa nào thắng?

wpDiscuz