bench

bench /bentʃ/ n. ghế dài

Parc Vue Bench-1
# I like this bench.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "bench"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vũ Anh
Guest

I usually sit on this bench to read book

huephamhp98
Guest

@ bố ( b ) em ( e ) nói ( n ) chuyện ( ch ) với mẹ trên cái ghế dài

Trí Nguyễn
Guest

@ bạn (b) em (e) ngồi (n) chờ (ch) trên ghế dài ở công viên Tao Đàn.

nguyentanloc
Guest

xe BEN CHở (bench) GHẾ DÀI

wpDiscuz