below

below prep.; adv. /bi’lou/ ở dưới; dưới thấp; phía dưới

 

opposite-above-below1

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz