behind

behind /bɪˈhaɪnd/ prep. phía sau
# The picture is behind the cupboard.

behind

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "behind"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
t0cdai114
Guest

em bé(be) chào hi(hi) phía sau, người Nam Định quay lại khen em ngoan 

Long Nguyễn
Guest

BÉ tí HIN Đứng phía sau thế kia ai thấy được

wpDiscuz