bead

bead /biːd/ n. hạt; vật tròn nhỏ

bead
# She wore a string of green beads around her neck.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "bead"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

bé mới làm ad.luc nao cũng cầm túi hạt rẻ bên cạnh.

wpDiscuz