be on one’s way

be on one’s way /bi: ɔ:n wʌnz wei/ v. trên đường đi tới
# I met him when I was on my way to school. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz