basis

basis n. /’beisis/ nền tảng; cơ sở

basic

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "basis"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
caothai
Guest

Bắt(ba) tín hiệu SOS(sis)  là cơ sở tìm cứu người bị nạn.

Bụi Trần
Guest

Basis ~~ / bài xích / bài xích những CƠ SỞ  lý thuyết không đúng

Thành Nguyễn
Guest

Ba<ba> hột sí<sis> ngầu là nền tảng của cờ bạc

wpDiscuz