barrier

barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "barrier"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
duyenng
Guest

If you want to succeed, you must get ready to get over all the barriers.

heomaptapbay
Guest

barrier -> ba..r.rr.. -> ba rùa… rụng rốn

Ba rùa cười rụng rốn vì chơi trò vượt chướng ngại vật

theringofhell
Guest

@brrr Bảo Rõ Ràng Rồi. Không phải nhảy qua chướng ngại vật.  Lần sau chui xuống dưới chướng ngại vật nhé.

the crowd had to stand behind the barriers

 

Brave Goo
Guest

đặt chướng ngại vật mà như ri ờ

wpDiscuz