barrier

barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "barrier"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
duyenng
Guest

If you want to succeed, you must get ready to get over all the barriers.

Brave Goo
Guest

đặt chướng ngại vật mà như ri ờ

heomaptapbay
Guest

barrier -> ba..r.rr.. -> ba rùa… rụng rốn

Ba rùa cười rụng rốn vì chơi trò vượt chướng ngại vật

theringofhell
Guest

@brrr Bảo Rõ Ràng Rồi. Không phải nhảy qua chướng ngại vật.  Lần sau chui xuống dưới chướng ngại vật nhé.

the crowd had to stand behind the barriers

 

wpDiscuz