bald

bald /bɔːld/ a. hói (đầu); trọc (đồi)
# He started going bald in his twenties. 

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "bald"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

bald /bɔːld/ -> ba lờ đờ

Ba lờ đờ vì thợ cắt nhầm style, giờ nhìn trọc lốc :/

UP Rich
Guest

kể cả khi cắt trọc đầu, con thấy ba(ba) luôn(l) đẹp(d) lão :)

hellodreams
Guest

@ ba lãnh đạo vất vả đến nỗi hói cả đầu làm con hâm mộ

#his bald head is very sleeky

lephuong
Guest

Kể từ ngày bị HÓI đầu,BÀ(BA) không Lai(L) nó Đi(D) chơi nữa.

theringofhell
Guest

@BLD Bố Lại Dùng dao cạo râu cắt tóc à? Hói là phải.

#My teacher’s head is bald

wpDiscuz