balance

balance n.; v. /’bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng; tương xứng

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "balance"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thiên Hades
Guest

@ ở BA LAN lơ Sợ (ce) mất cân bằng giữa các thế lực

 

PhanChuyen
Guest

I try to balance myself

Nguyễn Hà Nam
Guest

ở BA LAN người ta thường xuyên Cân cho Em bé

wpDiscuz