BackGround

 /’bækgraund/ (n)Lai lịch

@ Back – phía sau, Ground- nền => Nền tảng ở SAU mỗi chúng ta để thể hiện qua LAI LỊCH

 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "BackGround"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
mrbig33bal
Guest

@BÁCH này, ông còn nhớ siêu nhân GAO không, còn nhớ LAI LỊCH gao đỏ không?

nguyentanloc
Guest

trở về (back) giả Gạo lên đồng

lội mương tắm RUỘNg Đi tìm nơi sinh ( lai lịch)

 

wpDiscuz