author

author /ˈɔːθər/ n. tác giả
# He is the author of two books on French history.
10686735_562599340534964_1694573119479228715_n

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "author"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Các “tác giả” luôn có 1 thời Ấu(au) Thơ(tho) khó quên,để Rồi(r) chúng đi vào thơ ca của họ.
# Ngoc Duc is the author of the FVDP software

nguyentanloc
Guest

tôi là tác giả của game nhảy AUdition phiên bản THOR

wpDiscuz