aunt

aunt /ɑːnt/ n. cô; dì; bác gái
# My aunt lives in Canada.

aunt

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "aunt"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

Ầu(AU) men, phải nghỉ(N) trưa(T) cùng phòng với cả cô, dì lẫn bác gái à. Chật quá sao ngủ?

La Seule
Guest

anh ( a) yêu ( U) nàng (n) thơ (t) cô gái ạ !

wpDiscuz