aTTRaCTioN

/ə’trækʃn/ thu hút,sức hút

Sức hút của Tóc Tiên Rất Chi Tự Nhiên

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "aTTRaCTioN"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Chu Kim Liên
Guest

@ ất-trách-sừn~ tất rách sần > đi tất rách sần sùi nên bạn thu hút mọi ánh nhìn. :(
# Money has a special attraction.

Hieu Si
Guest

He has a strong attraction

 

leminhdai
Guest

@ Ở(at) trong (t) thùng (rac) này có hàng tỉ (ti) cái lon (on) bằng vàng => thật là đầy sức hút ,đầy mê hoặc.

wpDiscuz