AtMosPHere

/ˈætməsfɪər /(n)Không khí
Tony Robbins #100
@Từ này chắc các bạn khá quen khi gặp ở trong môn vật lý
At-Mos-Phere – Ớn-Mệt-Phê
=> không khí của buổi diễn thuyết có lúc Ớn, lúc Mệt, và có những lúc rất Phê
#There’s a very relaxed atmosphere in our office.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "AtMosPHere"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
FuSuSu
Admin

@ At Mos Phe Re > Ở (at) Mát-x-cơ-va (mos-cow) không khí rất Phê vì Rét… :D

Anny Hồng Thắm
Guest

Atmosphere: aTMoSPHeRe

Thông Minh thì Số Phận cũng chưa chắc đã được ở 1 nơi không khí thoáng đãng, sạch sẽ như ở đây (HERE) đâu nha!

# The meeting is covered by a stressed atmosphere!

wpDiscuz