atlas

atlas /ˈætləs/ n. sách bản đồ; tập bản đồ
# I have an atlas of the world. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "atlas"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

tập bản đồ này liên quan den atlantis (atlas)ko nhỉ

wpDiscuz