at the moment

at the moment /æt ðə ˈməʊmənt/ av. bây giờ; ở thời điểm hiện tại

images
# She is taking a bath at the moment.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz