astrophysics

astrophysics /ˌæstrəʊˈfɪzɪks/ (n) vật lí học thiên thể

# Working in NASA as an astrophysics is the biggest dream of my life

@ Ánh sáng (as) trơ (tro) phi 6 (sic-six) phát vào sống (s) lưng làm ông ta nảy ra ý tưởng môn vật lý học thiên thể

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz