ASSESS

/ə’ses/ (v) Định giá, đánh giá

15536

@ASSESS ~ A(Anh) + SS (Sầm Sơn) + E (Em) + SS(Sấm Sét)

=> Anh đến Sầm Sơn vào một ngày giông bão

       Em ngồi Đánh giá những Sấm Sét sau anh :D

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "ASSESS"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Anhnguyen Dao
Guest

Anh So Sánh, ĐỊNh GIÁ mua nhà mới
Em Sỗ Sàng xông thẳng vào mua luôn ^^

lephuong
Guest

ASSESS Phát âm giống như ” Ơ SÉT” => Ơ (Ơ) có SÉT(SET) đánh đùng đoàng vừa lúc mày ĐÁNH GIÁ người ta xong kìa.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Anh So sánh, Em so sánh 2 cái đèn Exits => đánh giá

wpDiscuz