article

article /ɑːtɪk(ə)l/ n. bài báo

News article
# This article was written by a famous journalist.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "article"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
duyenng
Guest

Article is about news, so it is the same to newspaper.

duonghonglinh
Guest

ar (anh) đánh tic ( tíc) le (lẹ) để em nhận chức nhà báo

theringofhell
Guest

@rtcl Ra Trường Cùng Lúc mà thằng bạn thì làm tháng 20 củ còn tao chỉ được lên báo thôi mày à. Bài báo có tiêu đề thực trạng sinh viên thất nghiệp hiện nay.

Have you seen that article about young fashion designers?

 

 

wpDiscuz