arrogant

arrogant /ˈærəgənt/ a. kiêu căng; ngạo mạn
# I found him arrogant and rude. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "arrogant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
theringofhell
Guest

@rrgnt Rừng Rú Giúp Nó Trở thành người không kiêu căng.

I am arrogant man.

wpDiscuz