arrogance

arrogance /ˈærəɡəns/ n sự kiêu căng; ngạo mạn
# His arrogance annoys me.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "arrogance"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Tuyền
Guest

@ Kiêu ngạo thách đấu, đến khi mũi tên (Arrow) đến Gần thì né cũng không kịp.

Xuan Hoa
Guest

æ rə ɡəns a rất khó gần, vì a KIÊU CĂNG ,NGẠO MẠN

wpDiscuz