arm

arm /ɑ:rm/ n. cánh tay
# There is a bruise on his arm.
arm

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "arm"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

Cánh tay phải hỏi cánh tay trái :” bạncđược ăn chưa”. Tay trái trả lời :”Ăn Rồi Mà”

NgoHongNhung
Guest

@ A..R..M: Cánh tay Anh Rã Mệt vì em rùi

# do you rub my arm?

wpDiscuz