arity

arity /ˈtʃærəti/ n lòng bác ái; nhân đức; từ thiện
# This billionaire frequently does charity to help the disabled. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "arity"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

a đọc ơ->ở city(rity)con nguoi rất NHÂN DỨC

wpDiscuz