ArBaLest

arbalest /’ɑ:bəlist/ (n) cái nỏ, cái ná

@  A _ B _ L _ S T = Anh Bắn Lén Suýt Trượt, may mà dùng Nỏ thần

@ ArBeLest = A _ B _ L _ _ _ = Ăn Bơ Lạc + khạc Nỏ thần

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "ArBaLest"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dũng
Guest

từ này em nghĩ là thêm tag từ không thông dụng anh P ơi :v

Khôi Nguyen
Guest

ahahaha.h.ahah… chỉ có thể là tiếng Việt… anh bắn lén suýt trượt. :D . Hay quá anh ơi.

wpDiscuz