April

April n. (abbr. Apr.) /’eiprəl/ tháng Tư

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "April"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
NgoHongNhung
Guest

@A..PR..L: Sắp đến Cá tháng Tư rồi, A sẽ PR em Làm ca sĩ

#I’ll travel with my colleague  in next April

phanthaoutc
Guest

@ đọc gần giống apple => Tháng tư là mùa táo.

wpDiscuz