approximately

approximately /əˈprɒksɪmətli/ av. khoảng; gần như
# The job will take approximately three weeks.

approxiately

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "approximately"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vy Anh Hoàng
Guest

Approximately: A…ppro…xi…mate…ly

1 cô(A) chuyên gia tin học( pro) do hacker tài khoản nhà nước  nên bị đày đi bốc vác xi măng(Xi), trong thời gian đó, cô đã tìm đc 1 người bạn đời(mate)  cực cì men lỳ(ly).

DINH HUU KHANH
Guest

@ Quả táo trán rô đi bốc xi để làm khoảng chục lái ly.

wpDiscuz