aPPLiCaTioN

/ˌæplɪˈkeɪʃən/ (n) sự áp dụng, đơn xin

application
@ P P L C T N > bố Phập Phồng Lo, Con Thế Nào rồi? đơn có được duyệt không?
# I’ve sent off applications for four different jobs.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "aPPLiCaTioN"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Yến
Guest

before you interview , you have a application to lend

wpDiscuz