ancient

ancient /ˈeɪnʃənt/ a. xưa; cổ xưa

pyramid-giza
# There are a wide range of ancient buidings in Egypt.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "ancient"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Toàn
Guest

Ancient: ANh ChỊ tôi đẾN Thành phố ai cập cổ xửa để tìm  kím những bấu vật được chôn ở đó…

chelspeed27
Guest

@ (giống như) angel: thiên thần chỉ có từ hồi xưa, bây giờ làm gì có, haiii.

wpDiscuz