altogether

altogether /ˌɔːltəˈɡeðər/ av. tổng cộng; tính gộp lại

hợp lại, gộp lại
# That will be $50 altogether; please Sir.

altogether

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "altogether"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bồ Công Anh
Guest

Anh Tôi Ghét Thịt bởi vì Tổng Cộng lượng calo mà nó mang lại rất lớn

wpDiscuz