alter

alter v. /’ɔ:ltə/ thay đổi; biến đổi; sửa đổi

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "alter"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Anny Hồng Thắm
Guest

Thế kỉ mới, người ta đem NHÔM(Al) biến đổi ra TƠ (ter) sợi.

Anny Hồng Thắm
Guest

The little girl alters many flowers into nice garlands.

wpDiscuz