already

already adv. /ɔ:l’redi/ đã; rồi; đã… rồi

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz