alphabet

alphabet n. /’ælfəbit/ bảng chữ cái; bước đầu; điều cơ bản

Muppet Alphabet Sequel FINAL small

 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "alphabet"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

Uống sữa Alpha grow A+ đảm bảo sẽ thuộc làu bảng chữ cái ngay từ lần đầu, và không bao giờ lo bét(bet) lớp.

# How many letters are there in the alphabet?

Ái Xuân
Guest

There are 24 letters in the alphabet.

wpDiscuz