ALLOCaTion

/æ,lə’keiʃn/ sự cấp cho

allocation

@ Alo(allo) tôi Cần Tiền (cation) thể nộp cho vợ

# The allocation of product is interrupted.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "ALLOCaTion"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hieusi
Guest

alo. cung cấp cho con thêm cân xoài nữa mẹ nhé ^^
 

nguyen luong
Guest

ALLO-CAT-ION: ALO em à, CẤT hộp ION đi để mai anh “cấp” cho phòng thí nghiệm nhé

Brave Goo
Guest

alô! hãy cấp cho tôi 1 con tí hon

nguyentanloc
Guest

ALLO cấp cho tôi vài trăm triệu cá độ TÍ lên (ON) đời tôi trả cho

DINH HUU KHANH
Guest

@ Mọi vị trí địa điểm đều cần nhà nước phân bổ/ cấp cho tiền để đầu tư.

wpDiscuz