allied

allied adj. /ə’laid/ lien minh; đồng minh; thông gia

4169313

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "allied"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ Tất cả đều nói dối nên phải thành lập liên minh nói dối gọi là đồng minh.

wpDiscuz