all the time

all the time /ɔːl ðə taɪm/ av. phr. luôn luôn

2-All-the-Time-2012
# I wish you’d stop criticizing me all the time.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "all the time"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

all (Âu)the time(Thời gian):ÂU ….,Thời gian luôn luôn như vậy ,nhanh thôi !

Hoài Lê
Guest

All the time, I alway want to live with my mother.

Yến
Guest

@ Anh lươn Lẹo ( dối trá )  tôi về THỜI GIAN  anh đi du học để làm gì , anh đã lừa tôi SUỐT THỜI GIAN  qua đúng không ??-_-

Nguyễn Huỳnh Minh Tâm
Guest
Nguyễn Huỳnh Minh Tâm

Miếng nhôm ( All) được ép thành những thẻ ( the) kẹo gum doubletime ( time) để những cụ già hết răng “luôn luôn” có thể nhai được ^^

wpDiscuz